Una costosa reforma del POUM perquè l’alcalde faci el que vulgui

L’Ajuntament de Sant Martí va iniciar l’estiu de 2012 una sempre costosa reforma de normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Vistos els resultats de les aprovacions inicial i provisional, sembla més adreçada a resoldre problemes d’alguns amics que no pas a donar solució als greus problemes de l’urbanisme del municipi, com la Bleda o la Serra de Baix. En qualsevol cas, a partir d’ara l’única llei urbanística que hi haurà a Sant Martí serà aquella que imposi l’arbitrarietat de l’alcalde, tal com ha quedat acreditat i ha estat denunciat per tots els grups de l’oposició de l’Ajuntament.

El govern municipal ha d’administrar equitativament per a tots els martinencs i martinenques. Els favors a alguns són injustícies per a tots.

La normativa aprovada deixa a criteri del grup de CiU donar llicències urbanístiques en casos tan sensibles com l’ampliació d’habitatges a la zona de la Roca, per a la delimitació de distàncies de construccions respecte a límits de finca o d’eixos de camins o per a la construcció de tanques. Les modificacions diuen, per exemple, que les distàncies es podran “reduir en el cas d’existir elements físics que impedeixin el […] compliment” de la normativa.
Via lliure, doncs, a l’arbitrarietat a benefici d’uns quants, tal com ha reconegut el cap de llista de CiU. Segons Ramon Carbó, el canvi de normativa afavorirà els interessos de “dos o tres” propietaris, exclusivament, a la zona protegida del Castell. També s’ha canviat la normativa constructiva que afecta la zona de Cal Cames. ¿Algú recorda qui s’hi ha fet una gran casa últimament, contravenint potser la normativa vigent? ¿És que algú ha construït algun celler sense respectar distàncies o alçades? Les respostes a aquestes preguntes porten sempre al mateix lloc.

No hi ha hagut cap pressa, en canvi, per a la solució de punts conflictius i perillosos, com la cantonada de la carretera del Castell. No cal, perquè el conveni urbanístic amb Salvador Carbó, firmat el 23 de juliol de 2007 (fa sis anys), ha servit per donar més edificabilitat als propietaris, però no ha comportat cap avantatge a l’Ajuntament ni cap benefici al poble. Ramon Carbó insisteix que quan el seu company de partit vulgui edificar per fer negoci, ja es canviarà l’alineació de la cruïlla. Per això no calia el conveni, aquesta obligació ja la tenia en qualsevol cas, i era de franc. Un negoci rodó per als interessos privats.

Comparteix!