Els sous dels regidors de l’Ajuntament

La sensibilitat social del grup de CiU s’ha de posar en contrast amb la realitat dels fets. A l’inici de legislatura les partides de retribucions o indemnitzacions als regidors (del grup de govern) van pujar, i això sense comptar l’increment retributiu que apliquen als grups municipals, la major part del qual anirà també a CiU. En el següent gràfic es pot veure una estimació del que cobren per assistència a les diferents reunions de l’Ajuntament.

soous

 

Alguns càrrecs de confiança de l’alcalde, com el responsable de premsa, també veuen incrementada la seva retribució en més d’un deu per cent.

Comparteix!