La despesa pública per habitant baixa, any rere any, a Sant Martí

En l’últim Ple del mes d’octubre, es van aprovar de forma inicial les ordenances fiscals per al 2015.

En la nostra intervenció al Ple, el regidor Pere Cano va posar de manifest que, any rere any, la despesa pública per habitant (allò que gastem en serveis públics) ha anat minorant-se de forma preocupant, passant dels 929,2€ el 2011 als 743,7€ del 2013 (un descens del 19%). Els socialistes entenem que cal canviar aquesta tendència, tenint en compte la situació de crisi econòmica i social que vivim. Podem per exemple impulsar més plans d’ocupació o altres polítiques publiques que intentin pal•liar els efectes de les dificultats econòmiques que patim. Si no ho fem així no té sentit mantenir els impostos en el nivell que els tenim, recordem que els diners que paga cada martinenc no han deixat de pujar des del 2011.

la despesa pública per habitant en serveis públics ha anat baixant per part del govern municipal de CiU de forma preocupant, passant dels 929,2€ el 2011 als 743,7€ del 2013 (un descens del 19%). Els socialistes entenem que cal canviar aquesta tendència, tenint en compte la situació de crisi econòmica i social que vivim. No és coherent que no sigui així i que, al mateix temps, els impostos municipals no deixin de pujar des del 2011.

El govern s’excusa en la prudència per justificar una política conservadora que només respon a la voluntat política del partit del govern. No existeix una raó econòmica o legal que impedeixi a l’Ajuntament ser més sensible a les necessitats dels nostres veïns, atenent per exemple les reiterades demandes de rebaixa de la taxa de la llar d’infants. Amb les ordenances fiscals del 2015 han tornat a desaprofitar l’oportunitat de tenir un sistema d’impostos més just.

Els socialistes fem propostes: vam sol•licitar al govern que pugés del 3% al 5% la bonificació per domiciliar el pagament de l’IBI, donat que entenem que és assumible per les finances municipals, sense córrer cap risc. Vam demanar que es modifiquessin algunes ordenances com la de recollida d’escombraries per adaptar-la més als perfils de cada habitatge i també de cada negoci i per aconseguir un sistema de tarifes més equitatiu, com també insistim en la necessitat de lluitar més i millor contra el frau fiscal, que encara que no ens agradi, existeix.

En les properes setmanes abordarem el debat dels pressupostos municipals. En aquest sentit, us convidem a enviar-nos propostes i necessitats contactant amb el nostre regidor, amb l’agrupació socialista o a través de les xarxes socials. Ja que el govern no s’hi posa, des de l’oposició no volem deixar perdre l’oportunitat de recollir idees, fomentar el debat i aprofundir en la transparència i la relació entre l’Ajuntament i aquells a qui hauria de servir: els veïns i veïnes.

Escrit d’opinió del col·lectiu socialista (El Martinet, novembre 2014)

Comparteix!