Movem Sant Martí proposa al plenari una comissió de seguiment per lluitar contra ocupacions il•legals i demana informació sobre l’IBI i el procediment pel canvi de nom de carrer anunciat pel govern

El Grup Municipal Socialista – Movem Sant Martí també ha registrat una proposta per la convivència, el respecte democràtic i el compliment de les ordenances municipals de preservació de l’espai públic, condemnant així les pintades irrespectuoses durant les eleccions al Parlament i demanant al govern municipal que exerceixi el compliment de les ordenances

El grup municipal socialista – Movem Sant Martí a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha registrat una proposta de resolució per al proper ple ordinari de gener per “constituir la Comissió per a l’estudi i informe sobre ocupacions il•legals i fraus municipals de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, que tindrà per objectiu seguir els casos potencials i informar la Junta de Govern Local per tal que prengui les mesures a l’abast de les seves competències.”.  Segons els regidors de Movem Sant Martí, Pere Cano i Albert Tort, aquesta comissió s’ha d’aprovar al plenari i estaria formada per representants dels diferents grups municipals i voluntaris, entenent que “és molt important el seguiment dels casos d’ocupacions il•legals, fraus d’electricitat i aigua, activitats no autoritzades, i d’altres irregularitats que suposin injustícies per als veïns i veïnes del municipi que compleixen amb les seves obligacions”. Els regidors asseguren, a més, que “cal un municipi ordenat i que cerqui la justícia social”.

Per altra banda, el grup municipal socialista – Movem Sant Martí també ha registrat una altra proposta de resolució “pel foment de la convivència, la pluralitat, el respecte democràtic i el compliment de les ordenances municipals per a la preservació de l’espai públic”. Amb aquesta proposta, els regidors Cano i Tort busquen un compromís majoritari del ple de rebuig de l’Ajuntament a qualsevol pintada que atempti contra la pluralitat democràtica i que no respecti l’espai públic d’acord amb les ordenances municipals (en referència a pintades en espais públics, cartells, façanes i fins i tot parets privades), ja que “actuacions així en l’espai públic que compartim tots els veïns i veïnes embruten el municipi i el respecte a la pluralitat d’opinions”. La proposta de resolució insta el govern a “garantir el compliment de les ordenances municipals de civisme, independentment de signes polítics i ideològics”, tal i com recullen les pròpies ordenances aprovades per l’Ajuntament.

Movem Sant Martí també ha presentat tres instàncies de petició d’informació al registre de l’Ajuntament: En primer lloc, que s’actualitzi el web municipal amb les darreres actes de ple i de les juntes de govern, per tal que siguin consultables per a qualsevol ciutadà, facilitant així l’acció de control. En segon lloc, han demanat una còpia de l’acord formal de canvi de nom del “Carrer Joan Carles I” per “Carrer de la República”, que segons Movem Sant Martí va ser anunciat a tota pressa per l’actual govern de tres regidors per canviar el focus d’atenció, un informe sobre el procediment legal que s’ha seguit i la llista d’accions de participació i informació als veïns i veïnes que s’han utilitzat. I finalment, han demanat un informe de secretaria-intervenció amb la previsió d’increment de recaptació per l’IBI que el govern actual aplicarà aquest 2018. Movem Sant Martí recorda que “malgrat la nostra insistència en un tema tant important, no hi va haver contactes ferms per acordar i tramitar un ajustament de l’IBI abans d’acabar el 2017. Això provocarà un increment desmesurat d’aquest impost municipal que pagaran els veïns i veïnes, sabent per anticipat que això seria així si no es feia la feina d’ajustar el coeficient que fixa l’Ajuntament.”

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I INSTÀNCIES DE PETICIÓ D’INFORMACIÓ PRESENTADES