Edit Content

Col·lectiu Socialista - Movem Sant Martí - Candidatura de Progrés (MOVEM-CP)

Movem Sant Martí és la candidatura a les eleccions municipals de Sant Martí Sarroca impulsada des d'una visió transversal i municipalista, basada en els valors de rigor, responsabilitat, acció i determinació progressista que ha guiat el col·lectiu socialista al municipi des de l'inici de la democràcia.

Contacta amb nosaltres

 Movem Sant Martí denuncia “el frau de llei que el govern municipal de Foment-ERC-CUP utilitza a través de la comissió de barris per cobrar”

Després d’un informe del secretari en resposta a una instància de Movem Sant Martí que conclou que no consten actes aprovades de la comissió de barris a l’Ajuntament en tota la legislatura, i que els dos regidors de Foment que no poden formar part de la junta de govern cobren setmanalment a través de la comissió de barris, els regidors de MOVEM, Pere Cano i Albert Tort han comunicat a l’Oficina Antifrau de Catalunya aquesta documentació, demanen que s’investigui aquest fet que consideren “greu perquè utilitza en nom dels barris diners públics” i reclamen al govern municipal que “deixi de considerar tontos els veïns i veïnes” i que tornin aquests imports.

Els regidors del grup socialista-Movem Sant Martí, Pere Cano i Albert Tort, acompanyats pel primer secretari del grup socialista a Sant Martí, Albert Molinari, han presentat per registre davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya una petició amb tota la documentació perquè s’investigui l’ús que el govern de Foment-ERC-CUP fa des de 2019 de la comissió de barris perquè els dos regidors que legalment no poden formar part de la junta de govern, cobrin cada setmana, en concepte d’assistència a aquesta comissió que, segons els regidors socialistes, “els mateixos veïns i veïnes no veuen als barris, mentre que el govern afirma que es reuneix a efectes de cobrament cada setmana”. Per Movem Sant Martí, “que dos regidors del govern cobrin per assistència a aquesta suposada comissió de barris torna a posar de relleu que Foment-ERC-CUP tracten els veïns i veïnes com si fóssim tontos”. Cano i Tort expliquen que “fa temps que ens hem reunit per exemple amb els veïns i veïnes de Can Cruset, hem presentat precs sobre la reforma de les escoles de la Bleda, demanant un tercer vigilant, reclamant una comissió de seguretat i ocupacions,… i resulta que la Comissió de Barris encara és hora que s’hagi de reunir amb els barris per traçar de manera oberta aquests temes”. Per Movem Sant Martí “ja n’hi ha prou d’ utilitzar artificis amb el bon nom dels barris per satisfer l’acord entre Foment, ERC i CUP de què tots els regidors del pacte de govern cobrarien igual, quan en municipis com Sant Martí només hi pot haver 4 membres a la junta de govern”.

El grup socialista-Movem Sant Martí va sol·licitar al secretari-interventor el 2021 la llista de percepcions econòmiques dels regidors i les actes de les comissions de barris. El secretari interí de l’Ajuntament ha respost per registre assegurant que “no consta l’aprovació de cap acta de les sessions de la Comissió de Barris des de l’inici de la legislatura i fins a l’actualitat” i que “l’assistència a les Comissions de Barri als efectes de pagament d’indemnitzacions als seus membres es determina en funció de l’assistència a les sessions ordinàries de la Junta de Govern local.”.

En aquest context, l’escrit del grup municipal de Movem Sant Martí davant de l’Oficina Antifrau afirma que: Atenent a les recomanacions 4/2019 d’aquesta oficina antifrau on es recull expressament, que “no es pot percebre quantitat per l’assistència a les reunions o trobades que no corresponguin a òrgans col·legiats de la Corporació, ni tampoc per l’assistència a òrgans dels quals la persona no formi part”, sol·licitem, que prèvies les investigacions i comprovacions oportunes per part d’aquesta oficina al no estar degudament justificada l’assistència a les sessions de les comissions de barris i que una part de la remuneració dels regidors que en formen part correspon al pagament per la seva assistència a la Junta de Govern, de la que no formen part i assisteixen en qualitat de convidats, (el Sr. Xavier Bravos Munné i la Sra. Núria Galtés Rovira, posteriorment substituïda per en Joan Olivella Cruset) que s’insti a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca a iniciar un procediment de reintegrament de les quantitats satisfetes indegudament com assistències no justificades correctament a la comissió de coordinació de barris, sense perjudici que de les investigacions realitzades se’n deriven altres fets amb les conseqüències que estimi pertinents aquest òrgan.”